Základný cenník | Ochrana objektov - pult centralizovanej ochrany

Cenník napojenia na pult centralizovanej ochrany

Uvedené ceny sú orientačné. Ceny napojenia na pult centralizovanej ochrany sa odvíjajú od bližšej špecifikácie stráženého objektu. Presnú cenovú ponuku vstupných (jednorázových poplatkov) a pravidelných poplatkov za napojenie na PCO (Pult centralizovanej ochrany) Vám vypracujeme presne na mieru.

Aby bolo možné Váš existujúci zapezpečovačovací systém (EZS, EPS) možné napojiť na náš pult centralizovanej ochrany, tak je nutné naištalovať komunikátor, ktorý zabezpečí technické napojenie Vášho existujúceho systému na náš PCO.

Komunikačné zariadenie REGGEAE, zaisťuje rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasičským záchranným zborom.

Orientačná cena komunikátora REGGAE aj s montážou je 200 €. Uvedenú cenu vieme rozdeliť do mesačných paušálov. Tento poplatok je jednorázový.

Komunikátor REGGAE